Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stołówka szkolna

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej.

 

Przerwy obiadowe:
10.30 - 10.45 - zupa (kl. 1-8)
11.30 - 11.45 - II danie (kl. 1-3)
12.30 - 12.45 - II danie (kl. 4-6)
13.30 - 13.45 - II danie (kl. 7-8)

 

Należność za obiady do 15-tego dnia każdego miesiąca należy wpłacać przelewem na numer rachunku bankowego 10 1050 1070 1000 0090 3254 5163. Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu poprzez dziennik elektroniczny szczegółowych wyliczeń. Każda wpłata dokonana po terminie wiąże się z naliczeniem ustawowych odsetek. Wpłacając należność na rachunek bankowy, należy również pamiętać, aby w tytule płatności wpisywać, jakiego miesiąca ona dotyczy. W przypadku nieobecności ucznia, koszt obiadu zostaje odliczony tylko po zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie szkoły (również telefonicznie - 33 854 34 28), najpóźniej do godziny 13.00 dnia roboczego poprzedzającego nieobecność.

 

Cena obiadów dla uczniów klas 1-3:
zupa: 1,60zł
II danie: 4,40zł
całość: 6,00zł

Cena obiadów dla uczniów klas 4-8:
zupa: 1,80zł
II danie: 5,20zł
całość: 7,00zł

 

Pracownicy kuchni:
Franciszek Jaworski (kuchmistrz)
Barbara Baron (urlop)
Agnieszka Chrapek (pomoc kuchenna)
Magdalena Graczyk (urlop)
Sylwia Kocot (intendent, pomoc kuchenna)

ZAŁĄCZNIKI:

Dziennik elektroniczny

Oferty pracy

Przedszkole nr 6 w Ustroniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Ochrona danych osobowych

Skrzynka Podawcza