ZAJĘCIA DODATKOWE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

(ostatnia aktualizacja: 25 marca 2019)

Terminy i godziny zajęć mog± ulec zmianie

Zajęcia wynikaj±ce z zadań statutowych szkoły:

Wykaz zajęć dostęny jest --> TUTAJ <--

 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia z uczniami prowadzone po dokonaniu diagnozy przez specjalistów):

Wykaz zajęć dostęny jest --> TUTAJ <--

[wróć]