ZAJĘCIA DODATKOWE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

(ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2020)

Terminy i godziny zajęć mog± ulec zmianie

Zajęcia rozwijaj±ce zainteresowania oraz inne zajęcia dodatkowe:

Wykaz zajęć dostęny jest --> TUTAJ <--

 

Zajęcia w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia z uczniami prowadzone po dokonaniu diagnozy):

Wykaz zajęć dostęny jest --> TUTAJ <--

[wróć]