WIRTUALNE LEKCJE

 

Plan lekcji obowiązujący w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły: --> TUTAJ <--

 

Harmonogram zajęć on-line dla poszczególnych oddziałów: --> TUTAJ <

 

Harmonogram pracy biblioteki szkolnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły: --> TUTAJ <-

 

Zarządzenie nr 6/2020 ws. organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły: --> TUTAJ <--

Zarządzenie nr 8/2020 zmieniające zarządzenie ws. organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły: --> TUTAJ <--

Zarządzenie nr 12/2020 zmieniające zarządzenie ws. organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły: --> TUTAJ <--

 

Zarządzenie nr 16/2020 ws. zawieszenia zajęć w okresie od dnia 08.06.2020 r. do dnia 25.06.2020 r.: --> TUTAJ <--

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19: --> TUTAJ <--

oświadczenie: --> TUTAJ <--     deklaracja uczestnictwa w zajęciach: --> TUTAJ <--

Procedury bezpieczeństwa podczas Egzaminu Ósmoklasisty w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19: --> TUTAJ <--

 

Klasa 1a          Klasa 1b

Klasa 2a          Klasa 2b

Klasa 3a          Klasa 3b

Klasa 4

Klasa 5a          Klasa 5b

Klasa 6a          Klasa 6b

Klasa 7

Klasa 8a          Klasa 8b