UBEZPIECZENIE UCZNIÓW (2020/2021)

 

Oferta, jak zapłacić, jak zgłosić wypadek : [TUTAJ]

Zgłoszenie szkody : [TUTAJ]

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych : [TUTAJ]

Ogólne warunki ubezpieczenia : [TUTAJ]

Postanowienia dodatkowe : [TUTAJ]