STOŁÓWKA SZKOLNA

Prosimy o zapoznanie się z

zarządzenieniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej

Obiady wydawane są tylko i wyłącznie za okazaniem imiennego identyfikatora (stałe żywienie) bądź żetonu (jednorazowe żywienie).

Przerwa obiadowa: 11.30 - 11.45 (zupa)

Przerwa obiadowa: 12.30 - 12.45 (drugie danie dla kl. 1-4)

Przerwa obiadowa: 13.30 - 13.45 (drugie danie dla kl. 5-8)

 

Należność za obiady do 15-tego każdego miesiąca można wpłacać gotówką w sekretariacie szkoły

lub zalecaną formą płatności, tj. przelewem na numer rachunku bankowego 20 1050 1070 1000 0024 0224 2388.

Po ustalonym terminie (tj. 15-go każdego miesiąca) wpłat należy dokonywać wyłącznie gotówką w sekretariacie szkoły.

Każda wpłata dokonana po terminie wiąże się z naliczeniem ustawowych odsetek.

Wpłacając należność bezpośrednio na rachunek bankowy, należy również pamiętać, aby w tytule płatności wpisywać, jakiego miesiąca ona dotyczy.

W przypadku nieobecności ucznia, koszt obiadu zostaje odliczony tylko po zgłoszeniu tego faktu
w sekretariacie szkoły (również telefonicznie - 33 854 34 28), najpóźniej do godziny 10.00 dnia poprzedzającego nieobecność.

Obiady wydawane są tylko i wyłącznie za okazaniem imiennego identyfikatora (stałe żywienie) bądź żetonu (jednorazowe żywienie).

 

Cena obiadów we wrześniu dla uczniów klas 1-3:

     zupa: 20 x 1,20zł = 24,00zł

     II danie: 20 x 2,80zł = 56,00zł

     całość: 20 x 4,00zł = 80,00zł

Cena obiadów we wrześniu dla uczniów klas 4-6:

     zupa: 20 x 1,30zł = 26,00zł

     II danie: 20 x 3,20zł = 64,00zł

     całość: 20 x 4,50zł = 90,00zł

Cena obiadów we wrześniu dla uczniów klas 7-8:

     zupa: 20 x 1,40zł = 28,00zł

     II danie: 20 x 3,60zł = 72,00zł

     całość: 20 x 5,00zł = 100,00zł

M E N U   T Y G O D N I A

16 - 20 IX 2019 r.

Produkty zawierające alergeny podkreślono.

Pracownicy kuchni:

Franciszek Jaworski (kuchmistrz)

Krystyna Kupryciuk (intendentka)

Czesława Baron (pomoc kuchenna)

Sabina Marglewska (pomoc kuchenna)

[wróć]