STOŁÓWKA SZKOLNA

Prosimy o zapoznanie się z

zarządzenieniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej

Przerwa obiadowa: 11.30 - 11.45 (zupa)

Przerwa obiadowa: 12.30 - 12.45 (drugie danie dla kl. 1-4)

Przerwa obiadowa: 13.30 - 13.45 (drugie danie dla kl. 5-8)

 

Należność za obiady do 15-tego każdego miesiąca można wpłacać gotówką w sekretariacie szkoły

lub przelewem na numer rachunku bankowego 20 1050 1070 1000 0024 0224 2388

(w sytuacji, gdy uczeń nie korzysta z żadnych odliczeń w miesiącu, którego dotyczy wpłata).

Odliczone zostają tylko obiady wygłoszone (również telefonicznie - 33 854 34 28) w sekretariacie szkoły najpóźniej do godziny 8.00 w dniu, którego dotyczą.

Każda wpłata dokonana po terminie wiąże się z naliczeniem ustawowych odsetek.

Wpłacając należność bezpośrednio na rachunek bankowy, należy również pamiętać, aby w tytule płatności wpisywać, jakiego miesiąca ona dotyczy.

Po ustalonym terminie (tj. 15-tego danego miesiąca) należność dokonywać prosimy wyłącznie gotówką w sekretariacie.

 

Cena obiadów w listopadzie dla uczniów klas 1-3:

     zupa: 19 x 1,10zł = 20,90zł

     II danie: 19 x 2,70zł = 51,30zł

     całość: 19 x 3,80zł = 72,20zł

Cena obiadów w listopadzie dla uczniów klas 4-6:

     zupa: 19 x 1,20zł = 22,80zł

     II danie: 19 x 3,00zł = 57,00zł

     całość: 19 x 4,20zł = 79,80zł

Cena obiadów w listopadzie dla uczniów klas 7-8:

     zupa: 19 x 1,30zł = 24,70zł

     II danie: 19 x 3,30zł = 62,70zł

     całość: 19 x 4,60zł = 87,40zł

M E N U   T Y G O D N I A

13 - 16 XI 2018 r.

Produkty zawierające alergeny podkreślono.

Pracownicy kuchni:

Franciszek Jaworski (kuchmistrz)

Krystyna Kupryciuk (intendentka, pomoc kuchenna)

Czesława Baron (pomoc kuchenna)

[wróć]