STOŁÓWKA SZKOLNA

Prosimy o zapoznanie się z

zarządzenieniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej

Przerwa obiadowa: 11.30 - 11.45 (zupa)

Przerwa obiadowa: 12.30 - 12.45 (drugie danie dla kl. 1-4)

Przerwa obiadowa: 13.30 - 13.45 (drugie danie dla kl. 5-8)

 

Należność za obiady do 15-tego każdego miesiąca można wpłacać gotówką w sekretariacie szkoły

lub przelewem na numer rachunku bankowego 20 1050 1070 1000 0024 0224 2388

(w sytuacji, gdy uczeń nie korzysta z żadnych odliczeń w miesiącu, którego dotyczy wpłata).

W przypadku nieobecności ucznia, koszt obiadu zostaje odliczony tylko w przypadku zgłoszenia tego faktu
w sekretariacie szkoły (również telefonicznie - 33 854 34 28), najpóźniej do godziny 8.00 w dniu, którego nieobecność dotyczy.

Każda wpłata dokonana po terminie wiąże się z naliczeniem ustawowych odsetek.

Wpłacając należność bezpośrednio na rachunek bankowy, należy również pamiętać, aby w tytule płatności wpisywać, jakiego miesiąca ona dotyczy.

Po ustalonym terminie (tj. 15-tego danego miesiąca) należność dokonywać prosimy wyłącznie gotówką w sekretariacie.

 

Cena obiadów w czerwcu dla uczniów klas 1-3:

     zupa: 12 x 1,10zł = 13,20zł

     II danie: 12 x 2,70zł = 32,40zł

     całość: 12 x 3,80zł = 45,60zł

Cena obiadów w czerwcu dla uczniów klas 4-6:

     zupa: 12 x 1,20zł = 14,40zł

     II danie: 12 x 3,00zł = 36,00zł

     całość: 12 x 4,20zł = 50,40zł

Cena obiadów w czerwcu dla uczniów klas 7-8:

     zupa: 12 x 1,30zł = 15,60zł

     II danie: 12 x 3,30zł = 39,60zł

     całość: 12 x 4,60zł = 55,20zł

M E N U   T Y G O D N I A

17 - 18 VI 2019 r.

Produkty zawierające alergeny podkreślono.

Pracownicy kuchni:

Franciszek Jaworski (kuchmistrz)

Krystyna Kupryciuk (intendentka)

Czesława Baron (pomoc kuchenna)

Sabina Marglewska (pomoc kuchenna)

[wróć]