PRACOWNICY SZKOŁY (2020/2021)

 

Dyrektor:

mgr Roman Langhammer

świetlica

 

Wicedyrektor:

mgr Anna Dawid

pedagog szkolny (5, 6a, 6b, 7a, 7b, 8)

 

Nauczyciele:

mgr Monika Bitner

język polski (7a, 7b, 8)

zajęcia edukacyjne z języka polskiego indywidualnie (8)

wychowawstwo (7b)

biblioteka

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

zajęcia rozwijające zainteresowania: Zespół Teatralny "Razem"

zajęcia rozwijające zainteresowania: trening umiejętności polonistycznych

 

mgr Ireneusz Bosak

biologia (5, 6a, 6b, 7a, 7b, 8)

chemia (7a, 7b, 8)

 

mgr Elżbieta Bujok

edukacja wczesnoszkolna (2a)

nauczyciel wspomagający (2a)

rewalidacja indywidualna

 

mgr Marcin Bujok

edukacja informatyczna (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b)

informatyka (4a, 4b, 5, 6a, 6b, 7a, 7b, 8)

doradztwo zawodowe (7a, 7b, 8)

zajęcia rozwijające zainteresowania: "Młodzi kreatywni"

 

mgr Gustaw Chraścina

matematyka (7a, 7b, 8)

fizyka (7a, 7b, 8)

wchowawstwo (7a)

zajęcia rozwijające zainteresowania: trening umiejętności matematycznych

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

 

mgr Marta Cieślar

nauczyciel wspomagający (8)

rewalidacja indywidualna

 

mgr Dorota Cisowska

edukacja wczesnoszkolna indywidualnie (3a)

rewalidacja indywidualna

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 

mgr Gabriela Drzazga

religia katolicka (1a, 1b, 2a, 2b)

 

lic. Elżbieta Duraj

język niemiecki (7a, 7b, 8)

 

mgr Edyta Gancarz

edukacja wczesnoszkolna (1b)

rewalidacja indywidualna

zajęcia rozwijające zainteresowania: kodowanie na dywanie

 

mgr Anna Giza

nauczyciel wspomagający (1a)

edukacja przez szachy (3a, 3b)

rewalidacja indywidualna

 

mgr Lucyna Gwóźdź

nauczyciel wspomagający (4b, 5)

rewalidacja indywidualna

 

mgr Jolanta Herczyk

edukacja wczesnoszkolna (3a)

rewalidacja indywidualna

 

mgr Monika Hernik

edukacja wczesnoszkolna (3b)

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

rewalidacja indywidualna

 

mgr Katarzyna Herzyk

edukacja wczesnoszkolna - urlop

 

mgr Jolanta Kubaczka-Mrowczyk

matematyka (4a, 4b, 5, 6a, 6b)

wychowawstwo (6b)

zajęcia edukacyjne z matematyki indywidualnie (4b, 8)

 

mgr Maria Leszczyna

religia katolicka (3a, 3b, 4a, 4b, 5, 6a, 6b, 7a, 7b, 8)

 

mgr Daria Madzia

przyroda (4a, 4b)

geografia (5, 6a, 6b, 7a, 7b, 8)

edukacja dla bezpieczeństwa (8)

świetlica

 

ks. mgr Marcin Markuzel

religia ewangelicka (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5, 6a, 6b, 7a, 7b, 8)

 

mgr Lucyna Najda

edukacja wczesnoszkolna (1a)

świetlica

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr Jolanta Nowak

język polski (4a, 4b)

świetlica

 

mgr Jolanta Postrzednik

plastyka (4a, 4b, 5, 6a, 6b, 7a, 7b)

 

mgr Lucyna Raszka

język angielski (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b)

nauczyciel wspomagający (4b, 7b)

wychowawstwo (4b)

zajęcia edukacyjne z języka angielskiego indywidualnie (1a, 4b)

zajęcia rozwijające zainteresowania: Zespół Teatralny "Razem"

rewalidacja indywidualna

nauczanie indywidualne

 

mgr Rajmund Raszyk

technika (4a, 4b, 5, 6a, 6b)

wychowanie fizyczne (4b, 6b, 7b, 8 chł.)

 

mgr Małgorzata Rymorz

muzyka (4a, 4b, 5, 6a, 6b, 7a, 7b)

zajęcia rytmiczno-muzyczne (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b)

wychowawstwo (8)

kierownik świetlicy

zajęcia rozwijające zainteresowania: Chór "Wiolinki"

 

mgr Monika Rzeszótko

język polski (5, 6a, 6b)

wychowawstwo (5)

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

zajęcia edukacyjne z języka polskiego indywidualnie (4b)

 

mgr Małgorzata Sikora-Fryda

edukacja wczesnoszkolna (2b)

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

mgr Izabela Strzałkowska

nauczyciel wspomagający (3a)

rewalidacja indywidualna

nauczanie indywidualne

 

mgr Małgorzata Szcześniewska-Gawlas

wychowania fizyczne (4a, 5, 6a, 7a, 8 dz.)

wychowawstwo (6a)

 

mgr Anna Szczuka-Pezda

język angielski (4a, 4b, 5, 6b)

wychowawstwo (4a)

biblioteka

 

mgr Paweł Sztefek

nauczyciel wspomagający (2a, 4b, 5, 7b)

rewalidacja indywidualna

 

mgr Bogusława Sztefek-Grzesik

edukacja wczesnoszkolna indywidualnie (1a)

 

mgr Mariola Szymańska-Kukuczka

świetlica

 

mgr Marta Weisman

pedagog szkolny (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b)

psycholog szkolny (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5, 6a, 6b, 7a, 7b, 8)

rewalidacja indywidualna

zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

 

mgr Katarzyna Wojtyła

historia (4a, 4b, 5, 6a, 6b, 7a, 7b, 8)

wiedza o społeczeństwie (8)

wychowanie do życia w rodzinie (4a, 4b, 5, 6a, 6b, 7a, 7b, 8)

 

mgr Mariusz Zawada

język angielski (6a, 7a, 7b, 8)

zajęcia edukacyjne z języka angielskiego indywidualnie (8)

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

 

Pedagog szkolny:

mgr Anna Dawid     godziny pracy pedagoga

mgr Marta Weisman     godziny pracy pedagoga

 

Logopeda:

mgr Dorota Cisowska     godziny pracy logopedy

 

Psycholog:

mgr Marta Weisman     godziny pracy psychologa

 

Pracownicy administracji i obsługi szkoły:

Karol Balcar (palacz, konserwator)

Barbara Baron (intendentka, pomoc kuchenna)

Czesława Baron (woźna)

Ewa Cieślar (sprzątaczka)

Magdalena Graczyk (pomoc kuchenna - zastępstwo)

Elżbieta Heller (sprzątaczka)

Małgorzata Husar (sprzątaczka)

Franciszek Jaworski (kuchmistrz)

Sabina Marglewska (pomoc kuchenna - urlop)

Renata Pilch (starszy inspektor)

[wróć]