PLAC ZABAW

 

Regulamin korzystania z placu zabaw

1. Zarządcą placu zabaw jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Ustroniu.

2. Plac zabaw jest czynny w godzinach pracy szkoły i w godzinach ustalonych przez Dyrektora szkoły.

3. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do lat 13.

4. Przebywanie na placu zabaw może odbywać się wyłącznie pod opieką nauczyciela lub dorosłego opiekuna.

5. Klucz do placu zabaw znajduje się w sekretariacie szkoły.

6. Uczniowie przed pierwszym wejściem na teren placu zabaw muszą być zapoznani z regulaminem.

7. Korzystając z placu zabaw należy przestrzegać następujących reguł:

    a) na terenie placu zabaw, w pobliżu urządzeń zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,

    b) korzystać z urządzeń należy w sposób zgodny z przeznaczeniem,

    c) zabronione jest wchodzenie na elementy konstrukcji nie przeznaczone do zabawy.

8. Na terenie placu zabaw obowiązuje zakaz picia alkoholu i palenia papierosów.

9. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.

10. Na placu zabaw nie wolno śmiecić.

11. Na plac zabaw nie wolno wchodzić w butach na wysokim obcasie.

12. Wszelkie uszkodzenia urządzeń należy bezzwłocznie zgłosić do sekretariatu szkoły.

 

Dostępność placu zabaw

Plac zabaw jest otwarty dla lokalnej społeczności codziennie (również w weekendy) od 1 kwietnia do 31 października,

w godzinach od 10.00 do 18.00 (w okresie wakacyjnym do godz. 19.00 lub dłużej po wcześniejszych ustaleniach).

W dni deszczowe plac zabaw jest zamknięty.

Pierwszeństwo korzystania z urządzeń mają uczniowie szkoły pod opieką nauczycieli.

Wszelkie zauważone usterki prosimy zgłaszać w sekretariacie szkoły (tel. 33 854 34 28).

Plac zabaw jest monitorowany całodobowo!

 

[wróć]